A kártérítésre „rámehet” a vezetők háza is?

A kártérítésre „rámehet” a vezetők háza is? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
meteor

 A Polgári Törvénykönyv változásával, ha egy KKV ügyvezetője vagy más vezető állású munkavállalója úgy ír alá egy szerződést, hogy az abban foglaltakat nem tudja teljesíteni, és ezzel kárt okoz a másik szerződőnek és saját cégének is, március 15-e után a kárért már magánvagyonával is felel. A Generali kifejezetten erre a jogszabályi változásra reagálva kialakított új biztosítása azonban mentesíti az ügyvezetőt helytállási kötelezettsége alól.

A most megjelenő vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása Nyugat-Európában illetve az Egyesült Államokban már széles körben elterjedt, míg a hazai cégvezetők, noha egyre inkább biztonság- és kockázattudatosak, csak az elmúlt hónapokban, a Ptk. változtatásaiból kifolyólag kezdtek el nagyobb létszámban ilyen megoldásokat keresni.

„Az elmúlt hónapokban főként a KKV-szektor tagjai voltak azok, akik, felismerve a lehetséges veszélyt, egyre nagyobb érdeklődést tanúsítottak az új felelősségbiztosítás iránt, saját vagyonuk védelme érdekében. Hiszen a harmadik félnek okozott kárért egyetemlegesen felel a társaság és a vezető, és ezen vállalkozások méretéből is adódóan számukra egy-egy káresemény végzetes is lehet, de felelősségbiztosítással minimalizálható a kár” – mondta Sinkó Ferenc, a Generali vállalatbiztosítási igazgatója.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és felügyelőbizottsági tagjai, valamint vezető állású munkavállalói magánvagyonukkal felelnek azon károkért, melyeket e minőségükben okoznak akár magának a társaságnak, akár harmadik személynek. A 2014. március 15-ével hatályba lépő Polgári Törvénykönyv jelentőst változást hozott, ugyanis harmadik személyekkel szemben a gazdasági társaság és a vezető tisztségviselők egyetemlegesen felelnek az általuk okozott károkért, azaz a károsult nem csupán a társaság, hanem a vezető tisztségviselők magánvagyona terhére is kártérítést követelhet. Az új szabályozással így a vezető tisztségviselő közvetlen perlése is lehetővé válik, mind a társaságtól, mind a vezető tisztségviselőtől a teljes kárt lehet követelni. Egy faipari feldolgozással foglalkozó cég ügyvezetője tudta, hogy a szalagfűrész gépek hibásak, és ennek ellenére aláírt egy szerződést a cég nevében, majd a cég nem tudja teljesíteni a szerződését, így felmerült az ügyvezető felelőssége. Az ügyvezető március 15-ét követően a megrendelőnek okozott kárért magánvagyonának terhére a faipari céggel egyetemlegesen felel.

Amennyiben azonban a vezető tisztségviselők rendelkeznek biztosítással a Generali Biztosítónál, a felelősségbiztosítás megóvja saját vagyonukat, mentesítve őket károkozás esetén a helytállási kötelezettség alól, hiszen a véletlenül okozott kárt a biztosító téríti meg.

A Generalinál köthető biztosítás nem csak a vezető tisztségviselőket védi, de kiterjed a vezető tisztségviselő törvényes házastársára, élettársára, elhalálozás esetén örökösére, csőd vagy felszámolás esetén a jogutódra is.

A Generali vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok számára nyújtott felelősségbiztosítása kiterjed a kártérítésen túl a hivatalos vizsgálat költségeire, az esetleges testi sérülés és dologi kárral kapcsolatos jogvédelmi költségekre, a polgári peres vagyoni biztosíték fedezetére, a jó hírnév sérelmének orvoslásával összefüggő költségekre, a kárenyhítési tanácsadás fedezetére, illetve például a sürgős jogi védekezés költségeire is, ezzel is minimalizálva egy esetleges rossz döntés nyomán bekövetkező közvetett és közvetlen károkat.

Az új biztosítással a Generali komplett biztosítási védelmet nyújt a társaság ügyvezetése számára, hiszen mentesíti a vezető tisztségviselőt a károkozó magatartásával közvetlen összefüggésben álló – szintén újonnan bevezetett jogintézmény – a sérelemdíj megfizetése alól is. Sérelemdíj fizetésére kötelezhető például a gyorsétterem ügyvezetője, amennyiben a versenytárs étterem jó hírnevét sértő, hitelrontó hirdetés megjelenésére reklámszerződést köt, mellyel a versenytársnak jelentős kárt okoz és ezzel összefüggésben a versenytárs személyiségi jogát (jó hírnevét) is sérti.

A vezető tisztségviselők felelősségbiztosításával a szigorított jogszabályok miatt növekvő felelősség mellett is lehetőség van széleskörű biztonságra a nem várt anyagi terhekkel szemben, ami főként a KKV-szektor tagjai számára lehet életmentő.

 

Forrás: biztositasiszemle.hu

A hozzászólás le van zárva.